Strona główna

Zajmujemy się kompleksową obsługą wierzytelności na każdym etapie, poczynając od monitoringu płatności i windykacji polubownej poprzez wykonywanie, we współudziale z pełnomocnikami zawodowymi, czynności procesowych, związanych z dochodzeniem wierzytelności Klienta na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Oferując wszechstronne wsparcie procesów windykacyjnych, zapewniamy optymalizacje procesów zarządzania wierzytelnościami.

Stosowane przez KDRC Inkaso sp. z o.o. sposoby odzyskiwania należności podejmowane są przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych oraz dbałości o dobre imię Klienta i jego relacje z partnerami biznesowymi.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.